Název  Množštví  Popis  Cena bez DPH  DPH  Cena s DPH
Písek M 0/2 m3 Písek maltový k omítání, zdění, do pískovišt a na zásyp 400,00 84,00 484,00
Písek B 0/4 m3  Písek betonářský praný říční vhodný na betonování 400,00 84,00 484,00
Štěrk 0/4 m3 prách, pod zámkovou dlažbu, zpevnění  chodníků 600,00 126,00 726,00
Štěrk 4/8 m3 vhrchní vrstva pod zámkovou dlažbu a na zimní posypy 800,00 168,00 968,00
Štěrk 8/16 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 750,00 157,50 907,50
Štěrk 16/22 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 750,00 157,50 907,50
Štěrk 16/32 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 750,00 157,50 907,50
Štěrk 0/32 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 650,00 136,50 786,50
Štěrk 32/63 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 750,00 157,50 907,50
Štěrk 0/63 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 650,00 136,50 786,50
Praný
Kačírek 4/8 m3 na dětská hřiště okolo herních prvků, dekorační  účely 750,00 157,50 907,50
Kačírek 8/16 m3 dekorační a drenážní účely 750,00 157,50 907,50
Kačírek 16/22 m3 dekorační a drenážní účely 750,00 157,50 907,50
Kačírek 16/32 m3 dekorační a drenážní účely 1 000,00 210,00 1 210,00
Kačírek 32/63 m3 dekorační a drenážní účely 1 000,00 210,00 1 210,00
Recykláty
Směsný 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 150,00 31,50 181,50
Směsný tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 250,00 52,50 302,50
Betonový 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 200,00 42,00 242,00
Betonový tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 300,00 63,00 363,00
Mulčovácí kůra m3 dekorační mulčování záhonů, živých plotů, parků 1 000,00 210,00 1 210,00
Zemina tříděná m3 Tříděná zahradní zem pro finální upravy pozemků 1 000,00 210,00 1 210,00
Podkladní tříděná ornice 600,00 126,00 726,00

<


Mapa 4zony