Odpady Množství Max. Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Suť/zemina 3 m3 3,2T Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, zemina 2 700,00 567,00 3 267,00
6 m3 6,5T kamení, střešní tašky mimo etrnitu a živice – asfaltu 4 500,00 945,00 5 445,00
Přeložení 1 m3 1T Příplatek za přeložení o 1 m3 nad hranu kontejneru 400,00 84,00 484,00
Směsný komunál 3 m3 0,75T igelity, kartony, koberce, sádrokarton, koberce, bytová 3 200,00 672,00 3 872,00
6 m3 1T jádra, odpad ze sklepů, půd a garáží, pozůstalostí 4 000,00 840,00 4 840,00
10 m3 1,5T obalový a izolační materiál 5 000,00 1 050,00 6 050,00
Přeložení 1 m3 100kg Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost 250,00 52,50 302,50
Bioodpad/dřevo 3 m3 1T Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy 2 700,00 567,00 3 267,00
6 m3 1,25T  bez skla, větve,trávy, listí, kmeny, bez příměsí 3 000,00 630,00 3 630,00
10 m3 1,5T  komunálních odpadů, sutě a zeminy 3 300,00 693,00 3 993,00
Přeložení 1 m3 100kg Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost 100,00 21,00 121,00
Vážení kontejneru +/- 50kg Zvážení kontejneru na žádost zákazníka 150,00 31,50 181,50
Příplatek za mix kontejner Příměs komunálních odpadů v suti a suti v komunálu 500,00 105,00 605,00

 

Doprava   Množství    Popis  Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 
Malá 0,5-2,5 m3 Doprava malého množství, nízký kontejner max 2,5 m3 1 100,00 231,00 1 331,00
Velká 3-5 m3 Doprava většího množství , střední kontejner max 5 m3 1 600,00 336,00 1 936,00
Sleva Zóna 1 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 -300,00 -63,00 -363,00
Příplatek Zóna 3 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 300,00 63,00 363,00
Beton – příplatek kontejner Betony a potěry vozíme zavlhlé, maximálně 2 m3 100,00 21,00 121,00
Pronájem na celý Den 7:00 výjezd,návrat 17:00, 45´pauza AETR MAX 250Km 7 500,00 1 575,00 9 075,00
Za hranici Prahy Km Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 30,00 6,30 36,30
Čekání 1/4 hod Čekání na nakládku a vykládku 150,00 31,50 181,50
hod Prostoje ze strany zákazníka a manipulace po stavbě 600,00 126,00 726,00

 

Pronájem  kontejneřů  Množství   Popis  Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Malý 3 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 100,00 21,00 121,00
Střední 6 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 150,00 31,50 181,50
Vysoký 10 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 200,00 42,00 242,00

 

Mapa 4zony

V zóně 4 se nejezdí sutě!!! V cenách za odpad, suť a zeminu je zahrnuto: přistavení kontejneru, cena za skládku, pronájem kontejneru, doprava do hranice Prahy dle mapy Prahy. Od hranice Prahy dle mapy Prahy k jednotlivým jízdám přiúčtujeme: AVIA A 75 N 20 Kč/Km a AVIA D120 EURO V 25 Kč/Km